Notowania

DELKO: strona spółki
11.02.2019, 16:57

DEL Wystąpienie z wezwaniem do zarządcy masy sanacyjnej o zawarcie umów przyrzeczonych oraz skierowanie pisma do sędziego-komisarza, w toku postępowania sanacyjnego.

Zarząd Delko S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku, po otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającej zgody na dokonanie koncentracji, Spółka wystąpiła do zarządcy masy sanacyjnej BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji (Restrukturyzacja i upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o.), z wezwaniem do zawarcia:
1) przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Słoneczko S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz 2) przyrzeczonej umowy sprzedaży 50% udziałów spółki A&K Hurt-Market Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Jednocześnie Spółka w dniu 11 lutego 2019 r., wystąpiła do Sędziego – komisarza w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych o zobowiązanie ww. zarządcy masy sanacyjnej do złożenia na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015 r., Prawo restrukturyzacyjne wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umów przyrzeczonych, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej.

Inne komunikaty