Notowania

AUTOSPA: strona spółki
11.02.2019, 22:31

ASP Złożenie wniosku o upadłość

sZarząd Fince Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 r podmiot zależny Auto-Spa sp. z o.o. ("Auto-Spa") złożył w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o upadłość.
Jednocześnie Auto Spa sp. z o.o. w piśmie przewodnim do sądu zastrzegła, iż planowane jest złożenie wniosku o restrukturyzację w terminie do 28 lutego 2018 roku zgodnie z przepisami Ustawy prawo restrukturyzacyjne. Powodem złożenia wniosku o upadłość jest ponadprzeciętny wzrost zobowiązań spółki Auto-Spa sp. z o.o. wynikający ze spadku przychodów w szczególności III i IV kwartał 2018 r, przy jednoczesnym niezależnym od spółki wzroście kosztów prowadzenia biznesu. O postępach w procesie Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Inne komunikaty