Notowania

R22: strona spółki
12.02.2019, 7:57

R22 Uchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. przyjął uchwałę dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych.
Zgodnie z uchwałą Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, któremu przedstawi projekty uchwał obejmujące upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Propozycja Zarządu Spółki przewiduje przeznaczenie 5 mln zł na skup do 350 tys. akcji własnych, po maksymalnej cenie 25,00 zł za jedną akcję. Skup akcji potrwa maksymalnie 18 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Skup akcji własnych może być przeprowadzony przez R22 S.A. lub spółkę zależną z Grupy Kapitałowej R22.

Inne komunikaty