Notowania

GROCLIN: strona spółki
12.02.2019, 9:41

GCN Spłata kredytu

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent”), informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. Emitent dokonał częściowej spłaty kredytu w wysokości 977.614,86 EUR udzielonego na podstawie umowy o MultiLinię nr K00015/13 z dnia 5 lipca 2013 roku zawartej z Santander Bank Polska S.A.
Ponadto w dniu 11 lutego 2019 roku Spółka zawarła Aneks nr 15 do umowy o MultiLinię nr K00015/13 z dnia 5 lipca 2013 roku z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna. Na podstawie zawartego aneksu bank udostępnił Spółce kredyt w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 2.713.883,00 Euro. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty