Notowania

ABCDATA: strona spółki
12.02.2019, 18:24

ABC Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zbycia 100% udziałów w spółce zależnej

Zarząd ABC Data S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. rozpoczął negocjacje z przedsiębiorcą Investment Gear 2 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) dotyczące transakcji polegającej na nabyciu przez Inwestora 100% udziałów w ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze – spółce zależnej od Emitenta („Transakcja”).
Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zakończenie negocjacji z Inwestorem w zakresie kluczowych parametrów Transakcji.

Inne komunikaty