Notowania

INGBSK: strona spółki
13.02.2019, 7:01

ING Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2018 roku, które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.
Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.ing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Załączniki

Inne komunikaty