Notowania

ECHO: strona spółki
13.02.2019, 8:36

ECH Oferta publiczna obligacji serii J i J2

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 18 lutego 2019 r. oferty publicznej obligacji serii J oraz J2 Spółki w łącznej kwocie do 40 mln PLN („Obligacje”) w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln PLN, objętego prospektem emisyjnym podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Ostateczne Warunki Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii J oraz J2, tj. w dniu 21 września 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych Spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych Spółki wg stanu na 30 września 2018 roku.

Załączniki

Inne komunikaty