Notowania

SFINKS: strona spółki
13.02.2019, 16:11

SFS Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”,’”Emitent”) z siedzibą w Piasecznie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018, niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 13 lutego 2019 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”,”BOŚ”) Aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. („Umowa Faktoringu”).
Na skutek zawarcia Aneksu zmianie uległ okres obowiązywania Umowy Faktoringu tj. do dnia 15.03.2019 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tej daty może zostać przedłużona po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek formalno-prawnych. Zmianie uległ również termin spłaty zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Faktoringu, który został ustalony na dzień 11.09.2019 r. O podpisaniu Umowy Faktoringu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2016.

Inne komunikaty