Notowania

CELTIC: strona spółki
13.02.2019, 16:53

CPD Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 13 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek:
- Furseka Trading and Investments Limited, - Cooperatieve Laxey Worldwide W.A. Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie – znaczne pakiety akcji

Załączniki

Inne komunikaty