Notowania

PKNORLEN: strona spółki
15.02.2019, 12:10

PKN Rezygnacja Pana Mateusza Bochacika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Pan Mateusz Henryk Bochacik złożył z dniem 15 lutego 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pan Bochacik uzasadnił swoją rezygnację względami osobistymi, które uniemożliwiają dalsze efektywne wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty