Notowania

GNB Informacja o transakcjach na akcjach Getin Noble Banku S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż otrzymał od Getin Holding S.A., jako podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Panem Krzysztofem Jarosławem Bieleckim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") o wpisaniu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta i wygaśnięciu zastawu zwykłego na akcjach Emitenta.
Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

Inne komunikaty