Notowania

HRL Prognozy jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty „condo”na lata 2019- 2021

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) przedstawia poniżej prognozy jednostkowych wyników finansowych Emitenta na lata 2019-2021, które obejmują jedynie jednostkowe przychody ze sprzedaży, których wygenerowanie jest prognozowane w wyniku sprzedaży nieruchomości Emitenta, w ramach oferty „condo”:
Prognozowane przychody jednostkowe Emitenta, których osiągnięcie jest planowane w zakresie sprzedaży nieruchomości Emitenta, tj. apartamentów, w ramach oferty „condo”, przedstawia się następująco: Jednostkowy przychód ze sprzedaży apartamentów w ramach oferty „condo” wyniesie odpowiednio: a.5.050.000,00 PLN (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2019 roku, b.9.100.000PLN (dziewięć milionów sto tysięcy złotych) w 2020 roku, c.19.500.000 PLN (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) w 2021 roku. Zaprezentowana powyżej prognoza jednostkowych przychodów Emitenta, ze sprzedaży nieruchomości, tj. apartamentów” w ramach oferty „condo” na lata 2019-2021 została przygotowana w oparciu o analizę danych dotyczących osiągalnych średnich cen sprzedaży apartamentów w ofercie condo oraz planów dotyczących nabycia przez Emitenta nowych nieruchomości w latach 2019-2021. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ww. informacji, Emitent niezwłocznie przekaże informację w ramach raportu bieżącego EBI.

Inne komunikaty