Notowania

GEOTREKK: strona spółki
19.02.2019, 23:53

GTK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Geotrekk SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym wskazuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 lutego 2019 r. („Zgromadzenie”) co najmniej 5% liczby głosów obecnych posiadali:
1. Saffrons sp. z o.o. w organizacji w likwidacji posiadająca 6.442.842 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 28,14% głosów na Zgromadzeniu oraz 21,68% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Leszek Niewiadomski posiadający 3.011.269 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 20,30% głosów na Zgromadzeniu oraz 13,19 % ogólnej liczby głosów w Spółce (reprezentowany przez Pełnomocnika Adama Osińskiego); 3. IT & Investment sp. z. o.o. posiadająca 2.500.000 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 10,95 % głosów na Zgromadzeniu oraz 8,44 % ogólnej liczby głosów w Spółce (reprezentowany przez Pełnomocnika Adama Osińskiego); 4. Paweł Sławniak posiadający 1.270.722 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,57% głosów na Zgromadzeniu oraz 4,29% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5. Konrad Przybył posiadający 1.210.445 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,30% głosów na Zgromadzeniu oraz 4,09% ogólnej liczby głosów w Spółce; 6. Maria Górecka-Warchoł posiadająca 1.210.007 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,30% głosów na Zgromadzeniu oraz 4,08% ogólnej liczby głosów w Spółce; Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Pełnomocnik Adam Osiński reprezentował w Zgromadzeniu 17 akcjonariuszy, dysponując 14.959.765 głosów, tj. 65,57% głosów na Zgromadzeniu oraz 50,49 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zarząd również sygnalizuje, iż lista obecności przygotowana przez Zarząd została przez Przewodniczącego Zgromadzenia uzupełniona, w wyniku czego jako uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu zostali dopuszczeni akcjonariusze, którzy nie byli uwzględnieni przez Zarząd na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu albo ich prawo głosu zostało wyłączone.

Inne komunikaty