Notowania

PKNORLEN: strona spółki
20.02.2019, 17:28

PKN Informacje dotyczące inwestycji budowy instalacji metatezy

PKN ORLEN S.A. informuje, że powziął informację od Elektrobudowa S.A., wykonawcy realizującego projekt budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, że zakończenie procesu inwestycyjnego, rozumiane jako przeprowadzenie testu gwarancyjnego i podpisanie dokumentów planowane jest w połowie kwietnia 2019 roku. Aktualnie, budowana instalacja znajduje się w końcowej fazie rozruchu technologicznego. Po zakończeniu wszystkich kroków przewidzianych w procedurach rozruchowych, dociążeniu instalacji i ustabilizowaniu parametrów procesowych, przeprowadzony zostanie ruch regulacyjny oraz test gwarancyjny kończący proces inwestycyjny.
Patrz także raport bieżący nr 43/2017 z 5 kwietnia 2017 roku, raport bieżący nr 202/2016 z 1 sierpnia 2016 roku oraz raport bieżący nr 199/2016 z 21 lipca 2016 roku.

Inne komunikaty