Notowania

CELTIC: strona spółki
21.02.2019, 17:26

CPD Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW

Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 95/2019 z 20 lutego 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, w sprawie wycofania z depozytu 12.982.892 akcji Emitenta, w związku z ich umorzeniem.
Umorzenie 12.982.892 akcji Spółki nastąpiło na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 14 września 2018r., zaś zmiana statutu została zarejestrowana 25 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty