Notowania

PLASTBOX: strona spółki
21.02.2019, 21:25

PLX Zawarcie znaczącej umowy ramowej

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 6.000.000 EUR (sześć milionów euro).

Inne komunikaty