Notowania

R22: strona spółki
26.02.2019, 0:03

R22 PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-20
R22 QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18,55
0,00
2019-05-17
R22 Zawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING S.R.L. oraz Net Design S.R.L. umów nabycia udziałów spółek w Rumunii
18,00
+3,06
2019-05-16
R22 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
18,45
-2,44
2019-05-16
R22 Uchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu skupu akcji własnych rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
18,45
-2,44
2019-04-26
R22 Podział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Vercom” S.A. o przeznaczeniu 100% zysku netto na dywidendę
20,20
-0,99
2019-03-15
R22 Zawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,40
+0,11
2019-03-13
R22 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
17,90
-0,56
2019-02-26
R22 PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,00
0,00
2019-02-14
R22 Sprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku.
18,20
0,00
2019-02-12
R22 Uchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych
14,88
0,00