Notowania

GRODNO: strona spółki
27.02.2019, 13:12

GRN Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.

Zarząd Grodno S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. otrzymał od Pana Jacka Bieniaka korektę Zawiadomienia, w nawiązaniu do Zawiadomienia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2019 w dniu 28 stycznia 2019 r.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty