Notowania

KOFAMA: strona spółki
28.02.2019, 15:07

KFM Powzięcie przez Zarząd informacji o zmianie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 r. o ponad 30 % w stosunku do wyniku finansowego netto za 2017 r.

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż powziął weryfikowalną i konkretną informację o zmianie wyniku finansowego netto za 2018 r. o ponad 30 % w stosunku do wyniku finansowego netto za 2017 r.
Strata netto w 2018 r. zmalała o ponad 30 % w stosunku do straty netto za 2017 r. Szczegółowe dane finansowe Emitenta za 2018 r. zostaną przedstawione i opisane poprzez publikację raportu rocznego za 2018 r. Informacje publikowane są zgodnie z dokumentem "Indywidualny Standard Raportowania KOFAMA Koźle S.A." z dnia 13 grudnia 2017 r.

Inne komunikaty