Notowania

KBDOM: strona spółki
28.02.2019, 23:06

KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 28 lutego 2019 roku

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) wznowionym po przerwie, w dniu 28 lutego 2019 roku.
1/ POLNORD S.A., liczba akcji 3.439.189, liczba głosów 3.439.189, co stanowiło 86% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 34,65% głosów w ogólnej liczbie głosów. 2/ NEPTUN FIZAN, liczba akcji 528.361, liczba głosów 528.361, co stanowiło 13,21% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 5,32% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty