Notowania

ZYWIEC: strona spółki
6.03.2019, 17:19

ZWC Ponowne powołanie osób zarządzających w Grupie Żywiec S.A.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
W dniu 06.03.2019 r. , Rada Nadzorcza spółki Grupa Żywiec S.A. (Spółka) , działając na podstawie art. 368 par.4 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, powołała w skład Zarządu Spółki, na kolejne trzyletnie kadencje Panów Andrzeja Borczyka oraz Michael McKeown, powierzając im ponownie funkcje Członków Zarządu Spółki. Pan Andrzej Borczyk – pełniący funkcję Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A. od dnia 08.06.2016 r. Jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Studium Zarządzania i Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Mars/Masterfoods gdzie w latach 1995 – 2008 pracował na stanowiskach: Sales Representative, Area Sales Manager, Sales Training Manager, Regional Sales Manager, Sales Operations Manager, HR Manager, Resourcing and Talent Development Director.W latach 2008 -2010 pracował w firmie Diageo Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Dyrektora HR na Polskę, a następnie także na rynki dystrybucyjne Europy Centralno – Wschodniej. Pod koniec 2010 roku rozpoczął pracę w Microsoft Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora HR oraz był członkiem zespołu zarządzającego w tej spółce. Od 2 kwietnia 2016 roku pracuje w Grupie Żywiec S.A. na stanowisku Dyrektora Personalnego. Jest Członkiem Zarządu Grupy Żywiec od 08.06.2016 r. Pan Andrzek Borczy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A. I nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych , prowadzonego na podstawie ustawy KRS. Pan Michael McKeown – pełniący funkcję Członka Zarządu Grupy Żywiec S.A. od dnia 01.10.2007 r. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych, dyplomy z zarządzania oraz finansów (Certified Diploma in Management Studies and Finance). Pracował w Owens Illinois gdzie pełnił obowiązki Dyrektora ds. Rozwoju (2 lata). Przez 5 lat był związany z Polglass Polska pełniąc funkcję Prezesa oraz Dyrektora Generalnego. Przez 20 lat współpracował z Rockware Glass UK gdzie pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego. Od maja 2006 r. zatrudniony jest w Grupie Żywiec S.A. W okresie 10.07.2006 r. do 30.09.2007 r. pełnił funkcję Prokurenta Spółki. Pan Michael McKeown od 01.10.2007 r. jest Członkiem Zarządu Grupy Żywiec S.A. Od maja 2006 r. do końca sierpnia 2015 r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Logistyki, a od września 2015 r. jest Dyrektorem ds. Zakupów Grupy Żywiec. Pan Michael McKeown nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. par.5 pkt 5).

Inne komunikaty