Notowania

ARCHICOM: strona spółki
14.03.2019, 20:37

ARH Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku, informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. jednostka zależna Spółki – Archicom Stabłowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni ok. 0,8922 ha za cenę netto 2.450.000,00 zł.
Odrębną umową nabyto prawa do dokumentacji projektowej za cenę 250.000 zł netto. Na zakupionej nieruchomości spółka pod firmą Archicom Stabłowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 75 mieszkań. Zakup nieruchomości sfinansowany został ze środków własnych.

Inne komunikaty