Notowania

PKPCARGO: strona spółki
14.03.2019, 22:04

PKP Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2018

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2018 r.:
- przychody z działalności operacyjnej – 5 237,5 mPLN - EBIT – 277,6 mPLN - zysk netto – 183,9 mPLN - EBITDA – 907,0 mPLN - nakłady inwestycyjne – 894,1 mPLN - masa towarowa – 121 874 tys. ton Prezentowane dane uwzględniają odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2018 r. zaplanowana jest na dzień 21 marca 2019 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Inne komunikaty