Notowania

BVT: strona spółki
14.03.2019, 23:21

BVT Nabycie części Obligacji serii C

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), informuje, iż w dniu 14 marca 2019 r. dokonał nabycia Obligacji serii C w liczbie 1.401 (jeden tysiąc czterysta jeden) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, to jest za łączną kwotę 1.401.000,00 zł (Spółka wyemitowała 3.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł). Nabycie zostało dokonane w drodze podpisania w dniu 14 marca 2019 r. pomiędzy Spółką a Obligatariuszami, których to dotyczy („Obligatariusze”) stosownych porozumień. Wykup nastąpił bez przepływu środków pieniężnych do Obligatariuszy, a w drodze zaliczenia tych wierzytelności na opłacenie obejmowanych przez Obligatariuszy, a emitowanych przez Spółkę obligacji serii H, które obecnie znajdują się w fazie subskrypcji.

Inne komunikaty