Notowania

QUERCUS: strona spółki
15.03.2019, 7:11

QRS Wybrane wstępne dane finansowe za rok 2018

Mając na względzie zobowiązanie Quercus TFI S.A. zawarte w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 14 marca 2019 r., niniejszym emitent przekazuje wstępne wybrane dane finansowe sporządzone na potrzeby przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2018.
Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty