Notowania

REMAK: strona spółki
15.03.2019, 10:27

RMK Podpisanie aneksu do kontraktu w Datteln.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 i 40/2018, Zarząd REMAK S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2019 roku kolejnego aneksu do kontraktu z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH na kompletną wymianę elementów ciśnieniowych kotła w Elektrowni Datteln w Niemczech.
Kwota aneksu wynosi 1.400,0 tys. EUR (tj. równowartość 6.022,1 tys. PLN). Przedmiotem aneksu jest zmiana warunków realizacji w zakresie harmonogramu realizacji. Pozostałe warunki kontraktu pozostają bez zmian. Zdarzenie uznane za istotne ze względu na jego znaczenie dla Spółki.

Inne komunikaty