Notowania

BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 roku Spółka otrzymała od Pani Kamili Padlewskiej - osoby blisko związanej z Panem Dariuszem Karolak Członkiem Rady Nadzorczej - zawiadomienie o transakcjach dokonanych w dniu 12 marca 2019 roku.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
BRA Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.
3,08
-4,21
2019-03-15
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
-2,43
2019-03-14
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,13
-1,44
2019-03-13
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
+11,04
2019-03-12
BRA Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko z nią związaną przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
0,00
2019-03-11
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,22
+2,17
2019-03-06
BRA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.
2,18
+30,28
2019-03-05
BRA Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
2,18
0,00
2019-02-28
BRA Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1
2,01
+6,47
2019-02-25
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
2,07
+8,70