Notowania

POLMT: strona spółki
15.03.2019, 16:09

PME Zawarcie umów znaczących przez Polska Meat S.A.

Zarząd spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. otrzymał informację o podpisaniu przez Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank) z dniem 12 marca 2019 r. Aneksu nr 1 do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny („Umowa 1”) i Aneksu nr 2 do umowy o kredyt w rachunku walutowym („Umowa 2”), które w ocenie Zarządu Emitenta są umowami znaczącymi.
O zawarciu Umowy 1 i Umowy 2 Emitent informował w raporcie ESPI nr 6/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. O zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy 2 Emitent informował w raporcie ESPI nr 11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Zgodnie z zawartym przez Spółkę Aneksem nr 1 w Umowie 1 zostały wprowadzone następujące zmiany: - z zabezpieczeń Umowy 1 wykreślono Letter of Comfort wystawiony przez Iberdigest SL. Pozostałe warunki Umowy 1 nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów. Zgodnie z zawartym przez Spółkę Aneksem nr 2 w Umowie 2 zostały wprowadzone następujące zmiany: - termin spłaty został przedłużony do dnia 3 czerwca 2019 r. Pozostałe warunki Umowy 2 nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Inne komunikaty