Notowania

ESSYSTEM: strona spółki
15.03.2019, 16:18

ESS Szacunki wybranych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku i 2018 rok

Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. przekazuje do wiadomości publicznej następujące dane finansowe:
1. Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2018 roku dla ES-SYSTEM S.A.: - przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 48,6 mln zł, tj. 9% spadku r/r - strata operacyjna EBIT w wysokości ok. 2,1 mln zł, tj. 205,2% spadku r/r - strata netto w wysokości ok. 2 mln zł, tj. 239,1% spadku r/r 2. Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za 2018 rok dla ES-SYSTEM S.A.: - przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 190,6 mln zł, tj. 0,7% wzrostu r/r - strata operacyjna EBIT w wysokości ok. 1,5 mln zł, tj. 167,4% spadku r/r - zysk netto w wysokości ok. 4,6 mln zł, tj. 187,6% wzrostu r/r 3. Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2018 roku dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM: - przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 49,3 mln zł, tj. 8,3% spadku r/r - strata operacyjny EBIT w wysokości ok. 1,4 mln zł, tj. 145,3% spadku r/r - strata netto w wysokości ok. 0,8 mln zł, tj. 136,4% spadku r/r 4. Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2018 rok dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM: - przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 191,7 mln zł, tj. 1,1% wzrostu r/r - zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 5,6 mln zł, tj. 27,1% spadku r/r - zysk netto w wysokości ok. 5,6 mln zł, tj. 20,2% spadku r/r Niższe jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku względem IV kwartału 2017 roku, są efektem przesunięć części dostaw zaplanowanych na końcówkę 2018 roku na I kwartał 2019 roku. Za zmiany w poziomie jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego za IV kwartał 2018 roku odpowiadają także: wzrost kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Za zmiany w poziomie jednostkowego zysku operacyjnego za 2018 rok odpowiadają w głównej mierze wzrost kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Dodatkowo na jednostkowy zysk netto za 2018 rok wpłynęło zarachowanie w czerwcu 2018 roku dywidendy ze spółek zależnych: z ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł oraz z ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. w kwocie 4.999.883,26 zł. Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego za 2018 rok odpowiadają w głównej mierze: wzrost kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy, zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu ES-SYSTEM S.A. na dzień ich sporządzenia i będą na bieżąco monitorowane do czasu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM za 2018 rok, która będzie miała miejsce dnia 28 marca 2019 roku.

Inne komunikaty