Notowania

TAMEX: strona spółki
15.03.2019, 17:09

TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 roku informacji o szacunkowych skonsolidowanych i jednostkowych wybranych danych finansowych w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok i ich zmianach w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych za poprzednie lata obrotowe, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe za 2018 rok wraz z danymi porównawczymi za lata 2015-2017.
Ostateczne wartości danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie, zostaną opublikowane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok w dniu 21 marca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za 2018 rok
0,55
-9,09
2019-03-15
TOS Uprawomocnienie się wyroku
0,55
-9,09
2019-02-25
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
0,55
0,00
2019-01-28
TOS aneks do umowy z Gminą Karpacz
0,45
0,00
2018-11-07
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
0,45
0,00
2018-11-07
TOS Korekta raportu nr 29/2018
0,45
0,00
2018-11-07
TOS Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wybrane dane finansowe w Grupie Kapitałowej TAMEX Obiekty Sportowe S.A. za III kwartał 2018 roku
0,45
0,00
2018-10-31
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
0,45
0,00
2018-10-24
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
0,45
0,00
2018-10-15
TOS Zawarcie umowy na roboty budowlane
0,45
0,00