Notowania

FAMUR: strona spółki
15.03.2019, 17:35

FMF Korekta raportu bieżącego nr 15 / 2019 w sprawie informacji o transakcjach otrzymanej w trybie art. 19 MAR

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019, w sprawie informacji o transakcjach otrzymanej w trybie art. 19 MAR, Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 marca 2019 r., korekty zawiadomienia o transakcjach, sporządzonego na postawie art. 19 MAR, przesłanej przez Pana Tomasza Jakubowskiego - osoby pełniącej obowiązki zarządcze u Emitenta.
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta publikuje skorygowane zawiadomienie, które zawiera zmianę w stosunku do pierwotnego powiadomienia w rubryce 4 lit. d - w postaci dodania informacji o jednostkowej cenie sprzedaży akcji. W pozostałym zakresie treść zawiadomienia, pozostałych załączników oraz raportu bieżącego nr 15/2019 pozostaje bez zmian. Pełna treść korekty powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty