Notowania

SELVITA: strona spółki
15.03.2019, 18:05

SLV Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Steffena Heegera do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2019 r. Jako Członek Zarządu Pan Steffen Heeger będzie odpowiedzialny za rozwój kliniczny, a także wszelkie kwestie medyczne i regulacyjne związane z rozwojem projektów onkologicznych. Dr Heeger rozpoczął pracę w Spółce w lutym 2018 r. obejmując stanowisko dyrektora ds. medycznych.
Dr Heeger jest onkologiem z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu leków. Studiował medycynę w Heidelbergu, Mannheim i Freiburgu. Swoją karierę w zawodzie lekarza rozpoczął w Klinice Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu. Równolegle pracował nad rozwojem koniugatów przeciwciał w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu. Otrzymał tytuł doktora nauk medycznych (dr med.) na Uniwersytecie w Heidelbergu. Przed dołączeniem do Selvity dr Heeger pełnił funkcję wiceprezesa oraz dyrektora ds. rozwoju i operacji klinicznych w Morphosys AG, gdzie był odpowiedzialny za opracowywanie i realizację strategii klinicznej dla wiodących produktów z obszaru hematologii i onkologii firmy. Wcześniej pracował m.in. w Merck Serono, gdzie przez dziewięć lat kierował zespołem odpowiadającym za rozwój kliniczny leku Erbitux, stosowanego w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Pan Steffen Heeger oświadczył, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Inne komunikaty