Notowania

PLASTBOX: strona spółki
15.03.2019, 18:55

PLX Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., który został wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportów określona na dzień 21 marca 2019 roku (czwartek) zostaje zmieniona na dzień 18 kwietnia 2019 roku (czwartek). Zmiana terminu publikacji raportów rocznych związana jest z rozszerzeniem grupy podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki o nabyte spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. i koniecznością pierwszej konsolidacji ich sprawozdań finansowych.

Inne komunikaty