Notowania

ASTRO: strona spółki
19.03.2019, 14:58

ASR Aktualna struktura akcjonariatu

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta, uwzględniającą zmiany wynikające z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
1. Ryszard Krajewski - 6.698.372 - 18,05% 2. RK Productions Sp. z o.o.* - 21.230.751 - 57,21% 3. Pozostali - 9.181.469 - 24,74% Razem - 37.110.592 akcji *Jedynym udziałowcem w spółce RK Productions Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski.

Inne komunikaty