Notowania

ERS: strona spółki
22.03.2019, 15:38

ERS Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego

W nawiązaniu do raportu ESPI 2/19 z dnia 19/09/2019 r. Zarząd EUROSYSTEM SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w sprawie egzekucyjnej z wniosku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEOTECH. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem wobec Spółki została wszczęta egzekucja w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego oraz orzeczono o zabezpieczeniu od Emitenta należności w wysokości 542 430,00 zł wraz z odsetkami na dzień 20.03.2019 r. w wysokości 10 714,8. Egzekucja w celu wykonania zabezpieczania będzie prowadzona według następujących sposobów: ruchomości, rachunków bankowych oraz innych wierzytelności.

Inne komunikaty