Notowania

KVT Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za 2018 rok

W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje o uzupełnieniu formularza skonsolidowanego raportu rocznego ESPI (RS) o dokumenty:
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej (oraz Jednostki Dominującej) za 2018 roku wraz z oświadczeniem i informacją Zarządu Spółki oraz oświadczeniami i ocenami Rady Nadzorczej Spółki, - Listu Prezesa Zarządu Spółki, które w wyniku błędu o charakterze technicznym nie zostały zamieszczone w opublikowanym formularzu raportu skonsolidowanego. W związku z powyższym Spółka przekaże niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego uzupełniony formularz skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za rok 2018. W pozostałym zakresie opublikowany skonsolidowany raport roczny nie ulega zmianie.

Inne komunikaty