Notowania

NEUCA: strona spółki
27.03.2019, 10:32

NEU Zmiana kapitału zakładowego

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.750 zł. Podwyższenie nastąpiło na podstawie uchwały NWZA Spółki nr 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 6 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2015 roku, uchwałą nr 21 ZWZA Spółki z dnia 27 kwietnia 2017 roku, oraz uchwałą nr 12 NWZA Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku objęcia 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji emisji serii Ł Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w formie dokumentu na podstawie uchwał nr 7 oraz 8 z dnia 10 grudnia 2014 roku NWZA Spółki w sprawie odpowiednio: emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G oraz wyłączenia w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
W wyniku objęcia oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 kodeksu spółek handlowych, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie powołanych wyżej uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy NEUCA S.A. wynosi 4.536.537 zł i dzieli się na 4.536.537 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.536.537.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-12
NEU Oferta zakupu akcji
295,00
0,00
2019-07-11
NEU Zmiana kapitału zakładowego
295,00
+1,02
2019-07-08
NEU Nabycie akcji własnych
298,00
0,00
2019-07-01
NEU Nabycie akcji własnych
297,00
0,00
2019-06-24
NEU Nabycie akcji własnych
292,00
+0,34
2019-06-17
NEU Nabycie akcji własnych
291,00
0,00
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00