Notowania

BML Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA (Spółka") informuje, że w dniu 28 marca 2019 r. zostały spłacone następujące zobowiązania układowe:
- zobowiązania wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000,00 PLN) – łącznie 853.127,82 PLN oraz 144.556,93 Euro tytułem spłaty wierzytelności układowej. Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin płatności jest zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty