Notowania

GEOTREKK: strona spółki
31.03.2019, 21:46

GTK Wycofanie rezygnacji przez Prezesa Zarządu

Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2019 r. Pan Bogusław Białoskórski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, złożył pisemne oświadczenie o wycofaniu swojej rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta złożonej w dniu 21 lutego 2019 ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 roku.
Rada nadzorcza w dniu 31 marca 2019 r. zaakceptowała wycofanie ww. rezygnacji Pana Bogusława Białoskórskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty