Notowania

KOFAMA: strona spółki
1.04.2019, 14:07

KFM ISTOTNE ZAMÓWIENIE

Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. do Spółki wpłynęła informacja o wyborze przez spółkę Zarmen sp. z o.o. oferty Emitenta na wykonanie i dostawę słupów kotwicznych. Wartość zamówienia, spełnia kryterium istotności ze względu na fakt, iż jego wartość przekracza 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty