Notowania

CNT: strona spółki
1.04.2019, 14:49

CNT Informacja o sprzedaży lokali i mieszkań za I kwartał 2019 roku w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali i mieszkań w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r. Emitent informuje, iż spółka zależna w I kwartale 2019 roku zawarła 74 umów deweloperskich sprzedaży mieszkań oraz 1 umowę przenoszącą własność lokalu użytkowego. Ponadto na dzień 31 marca 2019 roku spółka zależna była stroną 29 umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie. Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. wyniesie 1 sztuka (lokal użytkowy). Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność do nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawalnych lokali. Spółka w I kwartale 2019 roku zawarła 1 umowę ostatecznie przenoszącą własność nieruchomości (lokal użytkowy). Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty