Notowania

NEUCA: strona spółki
1.04.2019, 16:31

NEU Wyrok WSA

Zarząd Neuca S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Spółki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 7.723,4 tys. PLN plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka uregulowała to zobowiązanie w dniu 11 listopada 2018 r. (łączna wartość uregulowanego zobowiązania wyniosła wraz z odsetkami 11.463 tys. PLN).
Wyrok nie jest prawomocny. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spółka informowała o decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 146/2018 w dniu 20 listopada 2018r.

Inne komunikaty