Notowania

ECHO: strona spółki
2.04.2019, 14:42

ECH Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.
Liczba mieszkań przekazana klientom - 9 mieszkań przekazanych w marcu 2019 r., w porównaniu do 18 mieszkań przekazanych w marcu 2018 r.; - 23 mieszkań przekazanych narastająco od początku 2019 r., w porównaniu do 71 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2018 r. Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań - 106 umów zawartych w marcu 2019 r., w porównaniu do 94 umów zawartych w marcu 2018 r.; - 351 umów zawartych narastająco od początku 2019 r., w porównaniu do 344 umów zawartych w analogicznym okresie 2018 r.

Inne komunikaty