Notowania

KKH Podjęcie decyzji o rozpoczęciu najmu krótkoterminowego

Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 02 kwietnia 2019r. Emitent otrzymał dwie podpisane z dniem 01 kwietnia 2019 roku umowy najmu trzech lokali zlokalizowanych w centrum Krakowa. Umowy posiadają zapisy standardowe i są umowami typowymi zawieranymi w tego typu transakcjach. Wynajęte lokale są wyposażone i zostaną udostępnione najemcom krótkoterminowym w II kwartale 2019 roku.
Emitent informuje, że nie zamierza zmieniać profilu działalności Spółki, jakim jest dystrybucja i sprzedaż suplementów diety oraz kosmetyków, wyrobów medycznych i weterynaryjnych najwyższej jakości. Spółka w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego (dalej: „Program”) rozważa rozszerzenie działalności o świadczenie usług związanych z najmem krótkoterminowym apartamentów w Krakowie oraz Wieliczce. Decyzja Spółki o rozszerzeniu działalności Spółki zostanie podjęta po rozpoznaniu podstawowych barier wdrożeniowych oraz przeprowadzeniu analizy Programu. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, ponieważ spełnia ona kryteria art. 17 ust. 1 MAR ze względu na planowane przychody oraz jej przewidywany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty