Notowania

DIGITAL: strona spółki
3.04.2019, 18:59

DGL Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu

Emitent w załączeniu przekazuje informację o nabyciu akcji Digital Avenue S.A. przez prezesa zarządu.

Załączniki

Inne komunikaty