Notowania

AZTEC: strona spółki
4.04.2019, 15:16

AZC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 r.

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 15 maja 2019 roku na godz. 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca m.in. porządek obrad i opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ. Wszystkie materiały związane z ZWZ Aztec International S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.aztec-international.eu.

Załączniki

Inne komunikaty