Notowania

Voxel SA: strona spółki
10.04.2019, 16:11

VOX Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta

Osoby reprezentujące spółkę: Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, tj. SCANIX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (dalej: „Scanix”) oraz raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym Scanix, przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26 marca 2019 r. Przedmiotowe postanowienie nie jest prawomocne - wierzycielom Spółki przysługuje zażalenie, które może zostać wniesione w terminie dwóch tygodni od ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zatwierdzeniu układu.
Jak już informował Emitent w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 r., zgodnie z treścią zatwierdzonego w dniu dzisiejszym układu, wierzytelność Emitenta zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy, wskutek czego Emitent obejmie w kapitale zakładowym Scanix 62.299 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co będzie stanowiło 81,7% udziałów w

Inne komunikaty