Notowania

NEUCA: strona spółki
11.04.2019, 15:14

NEU Nabycie akcji własnych

Neuca S.A. ("Spółka") informuje, iż w wykonaniu ogłoszonej w dniu 25 marca 2019r. oferty zakupu akcji (raport bieżący nr 28/2019), Spółka nabyła w dniu dzisiejszym 127.534 akcji własnych po cenie 275,00 zł za jedną akcję. Nabycie ww. akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku z siedzibą w Warszawie.
Przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 58.284 akcji własnych. Po rozliczeniu transakcji Spółka posiada 185.818 akcji własnych, stanowiących 4,1% kapitału zakładowego i dających 4,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku ogłoszonej oferty zakupu akcji, Dom Maklerski mBanku S.A. przyjął zapisy na sprzedaż 823.056 akcji. Stopa redukcji wyniosła 84,51%.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-24
NEU Nabycie akcji własnych
292,00
+0,34
2019-06-17
NEU Nabycie akcji własnych
291,00
0,00
2019-06-10
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-06-03
NEU Nabycie akcji własnych
280,00
0,00
2019-05-27
NEU Nabycie akcji własnych
283,00
0,00
2019-05-24
NEU Jednolity tekst statutu
282,00
0,00
2019-05-20
NEU Nabycie akcji własnych
286,00
0,00
2019-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
265,00
+1,89
2019-05-14
NEU QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
265,00
0,00
2019-05-09
NEU Wprowadzenie akcji do obrotu
260,00
+0,38