Notowania

JWA: strona spółki
13.04.2019, 9:27

JWA Powiadomienie o transakcjach na akcjach przez osobę zarządzającą

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała powiadomienie od Anny Nowickiej – Bala, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki, sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, informujące o zrealizowanych w dniu 11 kwietnia 2019 roku transakcjach sprzedaży łącznie 319.022 akcji Spółki za łączną cenę 108.769,05 zł. Transakcje zostały przeprowadzone w trybie sesyjnym na rynku NewConnect.
Treść powiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty