Notowania

ACKERMAN: strona spółki
15.04.2019, 11:24

ACK Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 12 kwietnia 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 79 akcjI Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,0079 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 12,00 zł.
Emitent posiada łącznie 1356 akcji własnych stanowiących 0,1356 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 12 kwietnia 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-17
ACK Skup akcji własnych
7,95
0,00
2019-04-16
ACK Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 16 kwietnia 2019 r.
12,00
0,00
2019-04-15
ACK Skup akcji własnych
12,00
0,00
2019-04-12
ACK Skup akcji własnych
12,00
-2,50
2019-04-11
ACK Skup akcji własnych
12,00
0,00
2019-04-10
ACK Skup akcji własnych
11,80
0,00
2019-04-05
ACK Skup akcji własnych
11,00
0,00
2019-04-04
ACK Skup akcji własnych
11,00
0,00
2019-04-02
ACK Skup akcji własnych
10,80
0,00
2019-03-28
ACK Skup akcji własnych
10,50
0,00